מעבה VRF PUMY SP 112-140

מתוך: הוראות התקנה מזגנים