VRF טופס הזמנת הפעלה למערכת

מתקין יקר, על מנת לתאם הפעלה נא למלא את הטופס במלואו וללחוץ על כפתור השליחה בתחתית העמוד

[1]

פרטי הבקשה

בחר תאריך
[2]

נושאים לטיפול

לפני הזמנת הפעלה נבקשך לוודא הנושאים הבאים טופלו : (סימון V בחלונות הרלוונטיים)

לידיעתך! במידה ואחד מהפרמטרים לא יהיה מוכן ביום ההפעלה, מועד חדש יתואם בתשלום לפי פירוט:
  • מעגל קטן (עד 6 מאיידים) -390 ש"ח כולל מע"מ
  • מעגל גדול (מעל 6 מאיידים) – 780 ש"ח כולל מע"מ
[3]

מעגלים

במידה וקיימים מספר מעגלי גז יש למלא עבור כל אחד בנפרד

:מעגל מס' 1

:מורכבת מ

[4]

הערות