קוספת שסתומים PAC MK 31-35

מתוך: הוראות התקנה מזגנים