מזגנים עיליים\גלויים MXZ

מתוך: הוראות התקנה מזגנים