שלט קירי מעוצב PAR-40MAA

מתוך: הוראות הפעלה שלטים