שלט למערכת חימום מים PWFY

מתוך: הוראות הפעלה שלטים