מזגן מיני מרכזי PEAD 71-140

מתוך: הוראות הפעלה מזגנים