הסוכנות היהודית, קפלן 17 ת"א

מתוך: מבני תעשייה ומשרדים