< חזרה

מאיידים עיליים מהסדרה האלגנטית (GE)

  • שקט במיוחד
  • 5 מהירויות כולל הפעלה שקטה
  • EASY CLEAN להארכת חיי המזגן ולחיסכון מרבי בצריכת חשמל
  • טווח פעולה רחב במיוחד: (15OC- ) ועד 46oc