הוראות הפעלה והתקנה

שלט אלחוטי ועינית PAR FL/FA 32MA

הוראות הפעלה והתקנה

שלט קירי PAC-YT52/3

הוראות הפעלה והתקנה

שלט קירי PAR 30/31/32/33 MAA

הוראות הפעלה והתקנה

שלט קירי PAR 21MAA

הוראות הפעלה והתקנה

הסדרה האלגנטית MSZ GE 22-50

הוראות הפעלה והתקנה

הסדרה האלגנטית MSZ GE 60-80

הוראות הפעלה והתקנה

הסדרה המעוצבת MSZ EF 35-50

הוראות הפעלה והתקנה

סדרת ה-(25-50 DE LUXE (FD

הוראות הפעלה והתקנה

הסדרה החכמה MSZ-FH 25/35/50