הוראות הפעלה

שלט אלחוטי ועינית PAR FL/FA 32MA

הוראות הפעלה

שלט קירי PAC YT52

הוראות הפעלה

שלט קירי PAR 30MAA

הוראות הפעלה

שלט קירי PAR 21MAA

הוראות הפעלה

הסדרה האלגנטית MSZ GE 22-50

הוראות הפעלה

הסדרה האלגנטית MSZ GE 60-80

הוראות הפעלה

הסדרה המעוצבת MSZ EF 35-50

הוראות הפעלה

סדרת ה-(25-50 DE LUXE (FD

הוראות הפעלה

הסדרה החכמה MSZ-FH 25/35/50