שלט קירי PAR 30/31/32/33 MAA

מתוך: הוראות הפעלה שלטים