שלט אלחוטי ועינית PAR FL/FA 32MA

מתוך: הוראות הפעלה שלטים