סדרת ה-(25-50 DE LUXE (FD

מתוך: הוראות התקנה מזגנים