מזגן אופקי נסתר SEZ-35/50/71

מתוך: הוראות הפעלה מזגנים