< חזרה

MZS/MUZ-GE25 מזגן עילי בעל נצילות אנרגטית ללא תחרות 4.9 COP

מזגן מפוצל עילי בתפוקה נומינלית BTU/hr 9,250
נצילות אנרגטית ללא תחרות 4.9 COP
טווח תפוקה בקירור BTU/hr 3,800-11,900
טווח תפוקה בחימום BTU/hr 4,400-15,400
המזגן שקט במיוחד עד שכמעט אינו נשמע. 19dB בלבד